47ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2018

Εγκύκλιο με αρ.  Φ15/38689/Δ2/7-3-2018 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας ενημερώνει για την διεξαγωγή του Διεθνούς Διαγωνισμού επιστολικών εκθέσεων για νέους και νέες έως 15 ετών.

Ο διαγωνισμός αυτός έχει σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων για τον συγκεκριμένο τρόπο  επικοινωνίας, να αναπτύξει την ικανότητά τους να συντάσσουν επιστολικές εκθέσεις, να καλλιεργήσει  την οξύνοιά τους και να συμβάλει στη σύσφιξη των διεθνών σχέσεων φιλίας, που αποτελεί μία από τις  βασικές αποστολές της Π.Τ.Ε.
Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2018 είναι:
«Φαντάσου ότι είσαι ένα γράμμα που ταξιδεύει στον χρόνο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να  μεταφέρεις σε εκείνους που θα σε διαβάσουν;»

Η συμμετοχή στον 47ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2018 αποτελεί εξαιρετικό  εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξοικείωση των νέων με τον σημαντικό ρόλο των ταχυδρομικών  υπηρεσιών.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.
Οι εκθέσεις θα πρέπει να σταλούν σε έντυπη μορφή, ευανάγνωστες χειρόγραφες, να έχουν τη  μορφή και τα χαρακτηριστικά μίας επιστολής (ημερομηνία, χαιρετισμός στην αρχή και στο κλείσιμο και  υπογραφή), καθώς και περιεχόμενο με συνάφεια στο θέμα έως 1000 λέξεις, στην ελληνική γλώσσα.

Η  Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, για να διασφαλίσει την αμερόληπτη κρίση των εκθέσεων, παρακαλεί να  μην υπάρχουν αναφορές στη χώρα των συμμετεχόντων μαθητών στις εκθέσεις τους.

Το Διεθνές Γραφείο  της Π.Τ.Ε. θα ορίσει μια διεθνή επιτροπή αξιολόγησης για να κρίνει τις εκθέσεις που θα λάβει και δε θα  πληροφορηθεί τη χώρα προέλευσης των συμμετεχόντων μαθητών.

Οι εκθέσεις θα κριθούν ως προς τη  δομή ως επιστολή, τη συνάφεια στο θέμα, τη δημιουργικότητα και τη χρήση της γλώσσας.
Η κάθε έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία του υποψηφίου σε μορφή  αρχείου jpeg (300 dpi minimum) και να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το  φύλο, η τάξη φοίτησης και η ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει,  καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος και ο αριθμός των  περιεχομένων λέξεων της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους έως τη  Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 στο σχολείο τους, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβαστούν έως την Τρίτη, 27  Μαρτίου 2018 από τα σχολεία στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *