3 υποτροφίες της Τσεχικής κυβέρνησης για θερινά μαθήματα σλαβικών σπουδών για Έλληνες πολίτες για το ακαδ. έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας χορηγεί υποτροφίες για θερινά μαθήματα Σλαβικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Έλληνες πολίτες, στο πλαίσιο διμερών προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Συγκεκριμένα η Τσεχική πλευρά προσφέρει τρεις (03) υποτροφίες: 1) μία (01) στο  Charles University στην Πράγα, 2) μία (01) στο Masaryk University στο Brno και 3) μία (01) στο Palacky University στο Olomouc.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

 Αίτηση και σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Organizers of the Summer School of Slavonic Studies – contact information

LSSS Detailed information 2023

Application form_2023_SSSS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *