3ο ΓΕΛ Κομοτηνής: Διαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών

Το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής σε συνεργασία με το παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης διοργανώνει “Διαγωνισμό Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών” , στον οποίο οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν γρίφους από τον χώρο των μαθηματικών χρησιμοποιώντας τη λογική τους σκέψη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 5 το πολύ ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 3 μαθητές.

contest logo

Στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

  • Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών.
  • Η ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου των μαθηματικών στην κοινωνία καθώς και της διεπιστημονικότητας μέσα από γρίφους ποικίλης θεματικής ύλης.
  • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης ως εργαλείου για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικά προβλήματα.
  • Η επαφή των μαθητών με πρακτικές εφαρμογές των μαθηματικών.

Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. απόφασης: Φ.13.1/ 154502/Δ2/ 18-09-2018) και θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου 2019 στον χώρο του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής.

logo2

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αιτήσεων  από Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.

Τονίζεται ότι:

α) ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν εθελοντικά και o φορέας διοργάνωσης (3ο ΓΕΛ Κομοτηνής) αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μαθητών και τα πνευματικά δικαιώματα των θεμάτων που θα τεθούν από την επιστημονική επιτροπή.

β) η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και προαιρετική. ΠΡΟΣΟΧΗ. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους για τη συμμετοχή τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι φόρμες έγκρισης.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *