12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, 5η Ανακοίνωση

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνουν το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδακτικές Μεθοδολογίες και Τεχνικές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Μαΐου 2018 στην πόλη του Αιγάλεω (Συνεδριακό Κέντρο π. Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ.

Αντικείμενο

Στις μέρες μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο παγκόσμιος ιστός αποτελούν κομβικό παράγοντα ανάπτυξης και ένα ισχυρό εργαλείο για την παραγωγή, τη μάθηση, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να τις διαχειριστεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας που είναι σήμερα, λόγω της κρίσης, το κύριο ζητούμενο.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:  τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση  τις καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες και τεχνικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και  το ψηφιακό και πληροφορικό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών.

Απώτερος στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

 Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής

 Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής

 Ο ρόλος του Καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 Διδακτική του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής, Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

 Διδακτική αξιοποίηση σύγχρονων Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κοινωνικής Δικτύωσης στα μαθήματα Πληροφορικής

 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), Ανοιχτό Υλικό και Ανοικτοί Ψηφιακοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής

 Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 Ηλεκτρονική Μάθηση

 Εκπαιδευτική Ρομποτική

 Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

 Καινοτομία και Πληροφορική

 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

 Καθηγητές Πληροφορικής

 Στελέχη της εκπαίδευσης

 Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής

 Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική και τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

Δραστηριότητες – Εργασίες Κατά τη διάρκειά του θα λάβουν χώρα κεντρικές ομιλίες και συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας, ενώ θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες, πλήρεις εισηγήσεις, σύντομες ανακοινώσεις, εργαστηριακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά σενάρια, κατόπιν κρίσεως από αντίστοιχη επιτροπή.

Χώρος Διεξαγωγής Συνεδριακό Κέντρο π. Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, 122 43). Έναρξη εργασιών: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 και ώρα 14:30. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 2 Μαΐου 2018.

Κόστος συμμετοχής – Εγγραφή

 Εισηγητές – Συνεισηγητές €20

 Σύνεδροι €20

 Φοιτητές €10

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής αναφέρονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Χορηγοί

 Χρυσός: Epson

 Αργυρός: Oracle,

 Χάλκινοι: T&K, Conceptum

 Επικοινωνίας: GreekInformatics.gr, Dictyo.gr

Επικοινωνία Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email synedrio@pekap.gr. 12ο

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *