Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Δύο προγράμματα Αγωγής Υγείας με υποστηρικτικό υλικό από το Παν/μιο Θεσσαλίας

Δωμάτιο Υλικού Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

37 ελεύθερα βιβλία για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Βιβλίο δραστηριοτήτων για τις θεματικές ενότητες νερό, ενέργεια, απορρίμματα..από την ΕΕΠΦ στο Δίκτυο Οικολογικά Σχολεία

65 εκπαιδευτικά πακέτα και υλικό για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

cultureedu: Υλικό για την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Δύο βιβλία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων

Εγχειρίδιο ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ δραστηριότητες για μαθητές, εκπαιδευτικούς

Πηγή: fresh-education

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *