Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία, Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Λατινικά, Φιλοσοφία, Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) στις Α΄, Β΄ και Γ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των
Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος
2020-2021

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες διδασκαλίας, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και ύλη του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών) Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *