ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΑΛ

Τα ωρολόγια προγράμματα του ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016  ορίστηκαν με μια σειρά από Υ.Α. και κάποιες τροποποιήσεις ως εξής:

Α) Με την Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 2/6/2016   ορίστηκαν τα ωρολόγια προγράμματα των Α΄ και Β΄τάξης.
 ΥΑ Φ2/88938/Δ4 ΦΕΚ1567 Τ Β΄2/6/2016

Β) Με την Υ.Α. 113700/Δ4  13/7/2016 ορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ναυτιλιακού τομέα.
ΥΑ Φ2/113700/Δ4 ΦΕΚ 2177 Τ Β΄ 13/7/2016

Γ) Με την Υ.Α. Φ2/127074/Δ4 5/8/2016 τροποποιήθηκε  η Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 2/6/2016 ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας.
ΥΑ Φ2/127074/Δ4 ΦΕΚ 2434 Τ Β΄ 5/8/2016

Δ) Με την Υ.Α. Φ2/65926/Δ4 26/4/2017 ορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄τάξης.
ΥΑ Φ2/65921/Δ4 ΦΕΚ 1426 Τ Β΄ 26/4/2017

Ε) Με την Υ.Α. Φ2/65921/Δ4 26/4/2017 τροποποιήθηκε η  Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 2/6/2016 ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης των τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
ΥΑ Φ2/65926/Δ4 ΦΕΚ 1427 Τ Β΄ 26/4/2017

ΣΤ) Με την Υ.Α. Φ2/95229/Δ4 15/6/2017 τροποποιήθηκε η  Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 2/6/2016 ως προς τα μαθήματα ειδικοτήτων των τομέων Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Πληροφορικής και Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας.
ΥΑ Φ2/95229/Δ4 ΦΕΚ 2072 Τ Β΄ 15/6/2017

Ζ)  Με την Υ.Α. Φ2/108490/Δ4 07/07/2017 καθορίστηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.
ΥΑ Φ2/108490/Δ4 ΦΕΚ 2322 Τ Β΄ 7/7/2017

Η) με την Υ.Α. Φ2/92271/Δ4/12-6-2018 καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα Α΄και Β΄τάξης ΕΠΑΛ.

ΥΑ Φ2/92271/Δ4/12-6-2018 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου ΕΠΑΛ 

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων των Τομέων της Γ΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

——————————————————————————————————————-

ΓΕΛ

Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΛΥΚΕΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γενικού Λυκείου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Λυκείου

Ωρολόγια Προγράμματα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Εργαστήρια Δεξιοτήτων


ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιου Γυμνασίου κατά το διδακτικό έτος 2018-2019 

 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινού Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2018 – 2019

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Εκκλησιαστικού Γυμνασίου

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 2018-2019 Μουσικού Γυμνασίου

Ωρολόγια Προγράμματα Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Εργαστήρια Δεξιοτήτων