Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών: Δωρεάν μαθήματα που βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να συγκεντρώσει, σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών.

Το περιεχόμενο είναι χωρισμένο σε 6 κατηγορίες και περιλαμβάνει συνολικά 156 μαθήματα

1. Επικοινωνία και συνεργασία

Θεματικές ενότητες

Εφαρμογές επικοινωνίας
Εργασἰα από το σπίτι
Κινητές συσκευές
Κοινωνικά δίκτυα
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2. Διαδίκτυο

Θεματικές ενότητες

Ασφάλεια
Μηχανές αναζήτησης
Περιεχόμενο (ανάπτυξη, αξιολόγηση)
Περιήγηση στο Διαδίκτυο
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

3. Εργαλεία καθημερινής χρήσης

Θεματικές ενότητες

Εφαρμογές γραφείου
Χρήση υπολογιστή
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

4. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα

Θεματικές ενότητες

Ψηφιακό μάρκετινγκ
Σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

5. Επιστήμη υπολογιστών

Θεματικές ενότητες

Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου
Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών
Ανάπτυξη λογισμικού
Βάσεις Δεδομένων
Δίκτυα Επικοινωνιών
Επικοινωνία Ανθρὠπου – Μηχανής
Γλώσσες προγραμματισμού
Κυβερνοασφάλεια
Λειτουργικά Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα
Προγραμματισμός συσκευών
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6. Τεχνολογίες αιχμής

Θεματικές ενότητες

Μεγάλα Δεδομένα
Μηχανική Μάθηση
Τεχνητή Νοημοσύνη
Yπολογιστικό Νέφος
Επίπεδο Γνώσης

Βασικό
Προχωρημένο
Γλώσσα

Ελληνικά
Αγγλικά
Πάροχος

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-Learning Ε.Κ.Π.Α
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *