Χορήγηση παράτασης στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου

Ανακοίνωση με ημερομηνία 26/1/2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π.  μέσω της οποίας κοινοποιείται η απόφαση  (υπ. αριθμ. 4/25.1.2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), για παράταση έως την Τρίτη 30.1.2018 και ώρα 11.59 μεσημβρινή, της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της

 Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας .

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΙΕΠ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *