Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Αποσπάσεις στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

1. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το διδακτικό έτος 2023-24

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το διδακτικό έτος 2023-24. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *