Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποφάσεις για την διακοπή απόσπασης και την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Πιερρακάκης.

Διακοπή αποσπάσεων – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *