Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Ανακλήσεις αποσπάσεων. Συμπληρωματικές αποσπάσεις. Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και σχολεία

Αποσπάσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και σχολεία

Ανακλήσεις και συμπληρωματικές αποσπάσεις σε ΑΕΙ, ΔΙΕΚ και ΚΕΔΑΣΥ

Αποφάσεις ανακλήσεων-αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2023-2024

ΥΑ Συμπληρωματικών αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΥΑ Συμπληρωματικών αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *