ΥΠ.ΕΣ.: Απαλλαγή των Δ/ντών των σχολείων από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν έσχες»

Απάντηση του Υπ. Εσωτερικών σε αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για την απαλλαγή των Δ/ντών των σχολείων από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν έσχες», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ

Μετά από την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 26/1/2019 (δείτε εδώ: http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2019/01/pothemdiefthindes26012019.pdf)  σχετικά με την απαλλαγή των Δ/ντών των Σχολείων από την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν έσχες» και το αίτημά μας προς του Υπουργείο Εσωτερικών να παρέμβει ώστε να απαλλαγούν πλήρως από την υποχρέωση αυτή οι Δ/ντές των σχολείων, το Υπουργείο Εσωτερικών σε αίτημα σχετικό του Δήμου Θεσσαλονίκης απάντησε ότι: «…πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου».

Αναλυτικά η απάντηση είναι η ακόλουθη:

«ΘΕΜΑ: Υπόχρεοι ΔΠΚ και ΔΟΣ

Σε απάντηση του από 13/2/19 μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος 3213/03 για τις σχολικές επιτροπές, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Βάσει των συνδυασμένων αρ. 1 παρ. 1 περ. Θ΄ του ν. 3213/03 και του αρ. 3 παρ. 7 της ΥΑ 8440/2011, όπως ισχύουν, υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έχουν οι Πρόεδροι και οι νόμιμοι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών επιτροπών. Σε περίπτωση κατ’ εξουσιοδότηση άσκησης καθηκόντων διαχειριστών λογαριασμών σχολικών επιτροπών, τα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα καθίστανται και αυτά υπόχρεα.

Αντίθετα, πρόσωπα που διαχειρίζονται χρηματικά ποσά για λογαριασμό σχολείων δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του νόμου.

Η αρμόδια για τη σύνταξη του καταλόγου υπηρεσία οφείλει να αξιολογήσει τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και να συμπεριλάβει στις καταστάσεις υπόχρεων προσώπων όσους εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις.

Γ. Μονάδα της Αρχής του άρθρου 47 του ν. 4557/2018»

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Δ/ντές στους οποίους ζητείται από τους οικείους Δήμους να υποβάλουν «Πόθεν έσχες», να ενημερώσουν τους υπευθύνους των Δήμων για το συγκεκριμένο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και να μην προχωρήσουν σε υποβολή των δηλώσεων.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *