ΥΠΠΕΘ. 4 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ κοινοποιούνται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο ΕΛΙΔΕΚ. Οι προσκλήσεις αφορούν:

  • τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων για το Tμήμα Eρευνητικών Έργων του ΕΛΙΔΕΚ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

  • μία (1) θέση υπαλλήλου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

  • μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τη διοικητική υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

  • μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση, το Λογιστήριο και τη Μισθοδοσία του ΕΛΙΔΕΚ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *