ΥΠΠΕΘ: 4η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Στο πλαίσιο της έναρξης της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας νέας περιόδου 2018-2019 εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ εγκύκλιος με θέμα: 4η εγκύκλιος υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019, μέσω της οποίας παρέχονται διευκρινίσεις για τα ακόλουθα θέματα:

 

 1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. Φ2/165262/Δ4/4-10-2018 (ΦΕΚ 4496 Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων: «Κομμωτικής Τέχνης», «Βοηθός Φαρμακείου», «Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» για το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας».

 

 1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4 (ΦΕΚ 2726/Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: υπεύθυνος τομέα, υπεύθυνος εργαστηρίου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο Ε.Κ., εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. που θα διατεθεί μόνο για αυτές τις ώρες. Μεταξύ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο ανήκουν τα τμήματα μαθητείας.

Επισημαίνεται ότι οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Εργαστηριακών Κέντρων που θα προβούν στην ανάθεση τόσο του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας όσο και της εποπτείας της μαθητείας στον εργασιακό χώρο, θα πρέπει να συνεκτιμούν και τη διδακτική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στις προηγούμενες φάσεις της μαθητείας καθώς και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση του Ι.Ε.Π. σε θέματα μαθητείας.

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται το Άρθρο 2 της ανωτέρω Υ.Α. σύμφωνα με το οποίο «Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας». Σε όλα τα Π.Σ. αναφέρεται ότι «Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του Άρθρου 1 ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.»

 

 1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

 

 1. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: υπεύθυνος τομέα, υπεύθυνος εργαστηρίου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο Ε.Κ., εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από Ε.Κ. που θα διατεθεί μόνο για αυτές τις ώρες. Κατόπιν ερωτημάτων στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/15(ΦΕΚ 1318 Β’/01-07-2015) με θέμα ««Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.»,  ο Υπεύθυνος Τομέων Εργαστηρίων και ο Υπεύθυνος Εργαστηρίων Κατεύθυνσης παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες ενός ωραρίου. Ως εκ τούτου, ο Υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων και ο Υπεύθυνος Εργαστηρίων Κατεύθυνσης δεν μπορεί να αναλάβει την εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» κατά τις ώρες που είναι υποχρεωμένος να παραμείνει στο Ε.Κ. Σε περίπτωση που ένα τμήμα μαθητείας έχει πάνω από 12 μαθητευόμενους και η διδασκαλία διεξάγεται από δύο εκπαιδευτικούς, τότε  ο Υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων και ο Υπεύθυνος Εργαστηρίων Κατεύθυνσης μπορεί  να αναλάβει μόνο μέρος της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που το 7ωρο του εργαστηριακού μαθήματος σε τμήμα με 12 μαθητευόμενους και κάτω μοιράζεται σε δύο εκπαιδευτικούς. Για την υλοποίηση της εποπτείας από τον Υπεύθυνο Τομέα Εργαστηρίων και τον Υπεύθυνο Εργαστηρίων Κατεύθυνσης μπορούν να επιλεγούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες εφαρμογές του θεσμού, όπως: α) Σε Ε.Κ. που υποστηρίζουν εσπερινή λειτουργία τα στελέχη μπορούν να έχουν εσπερινό ωράριο και να κάνουν εποπτεία το πρωί β) Σε Ε.Κ. που υποστηρίζει Ι.Ε.Κ. το στέλεχος μπορεί να οριστεί μια μέρα την εβδομάδα υπεύθυνος απογευματινής λειτουργίας Ι.Ε.Κ. και τη μέρα αυτή να κάνει εποπτεία τις πρωινές ώρες. γ) Η εποπτεία μπορεί να γίνει, προαιρετικά, εκτός ωραρίου των υποχρεώσεων προς το Ε.Κ.

 

Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο των διδασκόντων του Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να υιοθετήσει κάθε παιδαγωγικά ορθή και λειτουργικά ωφέλιμη λύση για τη βέλτιστη πραγματοποίηση του προγράμματος.

 

 1. Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. να προχωρήσουν στην αντιστοίχιση θέσεων μαθητείας και μαθητευόμενων με την ακόλουθη σειρά: Α) θέσεις προσφερόμενες από ιδιώτες Β) μεγάλοι δημόσιοι φορείς (π.χ. Υ.ΕΘ.Α., Δ.Ε.Η., κτλ.) Γ) φορείς που συμμετείχαν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας στην Α’ και Β’ φάση του Προγράμματος.

Για τις θέσεις μαθητείας στη ΔΕΗ και στο Γ.Ε.Σ. σας αποστέλλουμε συνημμένα οδηγίες που αφορούν σε θέματα συνεργασίας μεταξύ ΕΠΑ.Λ. και φορέων απασχόλησης.

 

 1. Στις περιπτώσεις μαθητευόμενων με βεβαίωση εργοδότη για Δεσμευμένη Θέση που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε τμήμα μαθητείας λόγω συμπλήρωσης θέσεων θα πρέπει οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. σε συνεννόηση με τους υπευθύνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. να φροντίσουν να κατατάξουν τους μαθητευόμενους σε τμήματα μαθητείας που έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν κι άλλους μαθητευόμενους.

 

 1. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητευόμενος ήταν σε κατάρτιση ή εκπαίδευση και δήλωσε ότι διέκοψε, θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση Διαγραφής που έχει εκδοθεί από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο παρακολουθούσε.

 

 1. Στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης «Τάξη Μαθητείας» θα αναρτώνται πληροφορίες / οδηγίες σχετικά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και το επίσημο e-mail της υπηρεσίας σας και του ΕΠΑ.Λ. καθημερινά ώστε να παραμένετε ενήμεροι για την πορεία της υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

 

 1. Οι εγγραφές μαθητευόμενων στα ΕΠΑ.Λ. θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 16/10/2018 και ώρα 14.00. Οι εγγραφές των επιλαχόντων στα ΕΠΑ.Λ. θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 14.00, σύμφωνα με το συνημμένο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, όπως διαμορφώθηκε μετά την παράταση στην υποβολή αιτήσεων.

 

 1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων σύμφωνα με το Πρότυπο Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων που έχει αποσταλεί συνημμένο με την «3η Εγκύκλιο υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019» (Φ7/159693/Δ4/25-92018) την Παρασκευή 19/10/2018.

 

 1. Επισημαίνεται ότι όλες οι Συμβάσεις πρέπει να λήξουν το αργότερο μέχρι 31/08/2019 καθώς δεν υπάρχει πλέον διάταξη νόμου που να επιτρέπει την ολοκλήρωση του προγράμματος πέραν του σχολικού έτους κατά το οποίο έγινε η έναρξη του.

4η εγκύκλιος μαθητείας 18-10-2018 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *