ΥΠΠΕΘ: Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Έως 8/10 η υποβολή αιτήσεων

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε σήμερα 26/9/2018 το ΥΠΠΕΘ ορίζει το Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. που πρέπει να τηρηθεί, και έχει ως εξής:
28/9/2018 Έκδοση προκηρύξεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
8/10/2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 9/10/2018 έως 26/10/2018 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
18/10/2018 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα
συμμετοχής στη διαδικασία.

Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.
Από 19/10/2018 έως 23/10/2018 Κατάθεση ενστάσεων
24/10/2018 έως 26/10/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
26/10/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής
26/10/2018 Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά
Από 29/10/2018 έως 31/10/2018 Κατάθεση ενστάσεων
Έως 5/11/2018 Εκδίκαση ενστάσεων
5/11/2018 Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά
6/11/2018 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων
8/11/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *