ΥΠΠΕΘ: Συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.04 Βιολόγων, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018- 2019

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.04 Βιολόγων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 108512/29-6-2018 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και το αρ. Φ32/8817/9-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης.

Οι θέσεις, οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την πρώτη προκήρυξη και προκηρύσσονται εκ νέου έχουν ως ακολούθως:
Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών
2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών 11 ωρών.

Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων
4. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 14 ωρών.

Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

Β) Προκηρύσσεται για πρώτη φορά
1. Μια (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17-8–2018 έως 23-8–2018 και ώρα 14.00.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική πρόσκληση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *