ΥΠΠΕΘ: Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Απόφαση με θέμα: Ορισμός και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ανταμπούφης Νικόλαος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής
εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ03, με αναπληρωτή του τον
Τσουρή Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70.
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Νέζη Μαρία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον
Χαβιάρη Πέτρο εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Μπαλτά Βενετία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02 με αναπληρώτρια της την
Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70
γ) 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καράμηνας Ιγνάτιος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτρια του την
Σακκά Βασιλική, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02
δ) 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Καμήλος Νικόλαος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Θεριανό Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ78

ε) 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ξάνθη Χαρίκλεια, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ80, με αναπληρώτρια της την
Ευθυμιουπούλου Αγαπούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ60
στ)6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Πεφάνης Παναγιώτης , εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ04, με αναπληρωτριά του την
Μαντζαρίδου Αρχοντούλα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Τσάκαλος Μιχαήλ, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Αναγνώστου Ευστράτιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ02.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Συρρής Ιωάννης, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ86, με αναπληρωτή του τον
Βούλγαρη Σταμάτιο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Παπαδάκης Σπυρίδων, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ86, με αναπληρωτή του τον
Μάνεση Νικόλαο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70.
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας
Σούλιος Ιωάννης, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Παπαγιάννη Γεώργιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ80.
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου
Δήμου Ανδρέας, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ04, με αναπληρώτριά του την
Σακελλαροπούλου Ευδοξία, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ70.
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Δοδοντσάκης Γεώργιος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή του τον
Κωτούλα Βασίλειο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70.

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Παχή Όλγα, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον
Μπεσίρη Δημήτριο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Κουμαριώτου Διονυσία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ02, με αναπληρωτή της τον
Αλεξανδράτο Γεώργιο, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70.
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Ζησοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ60, με αναπληρωτή της τον
Βέτσιο Ελευθέριο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Ζάγκα Ελευθερία, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ02, με αναπληρώτριά της την
Βασιλειάδου Όλγα, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ11.
γ) 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Γραίκος Νικόλαος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Βενάρδο Παντελή, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ03.

δ) 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Πράμας Χρήστος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Σαρηβασιλείου Χαράλαμπο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου κλάδου ΠΕ11.
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Βιδάκη Ειρήνη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή της τον
Κανέλλο Ιωάννη, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ03.
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α) 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Τσαβαλά Ειρήνη, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτριά της την
Μαχαιρίδου Μαρία, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ11.
β) 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Ψαράς Χαράλαμπος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρώτριά του την
Φατσέα Αδαμαντία, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ11.

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου
Κόνδης Γεώργιος, εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ78, με αναπληρώτριά του την
Γκίνη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ70.
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Μαρκαντώνης Χρίστος, εκπαιδευτικός α/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστής εκπαιδευτικού
έργου κλάδου ΠΕ70, με αναπληρωτή του τον
Πανταζή Γεώργιο, εκπαιδευτικό β/θμιας εκπαίδευσης, συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
κλάδου ΠΕ04.
Στους οργανωτικούς Συντονιστές , κατά τη διάρκεια της θητείας τους , καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4354/2015(Α΄ 176) και του ν. 4547/2018 (Α΄102)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *