ΥΠΠΕΘ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019

Απόφαση με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή
μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019»
, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην
οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση με τα ονόματα των μετατιθέμενων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *