ΥΠΠΕΘ: «Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου και Αν. Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη καθορίστηκε ο αριθμός θέσεων υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 ως ακολούθως:

3 Πέντε (5), κατ’ ακαδημαϊκό έτος, θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Μία (1), κατ’ ακαδημαϊκό έτος, θέση μεταδιδάκτορος, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships», στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τη σχετική προκήρυξη

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *