ΥΠΠΕΘ: Η Υ.Α. για νέες εντάξεις σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα ” Σχολικά Γεύματα”

Με σημερινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας:

  • τροποποιείται παλαιότερη ως προς τη διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή για τα σχολικά γεύματα.
  • επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στα δημοτικά σχολεία του επισυναπτόμενου στο έγγραφο πίνακα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με τον σχετικό πίνακα 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *