ΥΠΠΕΘ: Διορισμοί 11 Φιλολόγων σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2005/2017 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Με την 143203/Ε1/4-9-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν, του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2005/2017 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν της αριθμ. 1138/21-9-2017 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και της αριθμ. 96579/Ε1/12-6-2018 διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, διορίζονται, αναδρομικά από 25-2-2014, οι κάτωθι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στη Β/θμια Εκπ/ση με διετή δοκιμαστική θητεία και με βαθμό ΣΤ΄, και τοποθετούνται στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές, ως ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΚΥΤΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΜΕΩΝ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
2 ΝΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
3 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
4 ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β-Β΄ ΧΙΟΥ
5 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β-Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
6 ΔΑΧΛΥΘΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
7 ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
9 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
10 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
11 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ με τα ονόματα των προσλαμβανομένων 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *