ΥΠΠΕΘ: Διμερείς κρατικές υποτροφίες στην Ουγγαρία

Με έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ανακοινώνει πρόσκληση του ιδρύματος Tempus Public Foundation για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες στην Ουγγαρία το ακαδ. έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση καθώς και λίστα με τα αναγκαία έγγραφα για την αίτηση είναι διαθέσιμα στο:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants .

Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019 για προπτυχιακές σπουδές ορισμένης ή πλήρους διάρκειας ή για έρευνα, και η 14η Μαρτίου 2019 για συμμετοχή σε θερινά σεμινάρια.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *