ΥΠΠΕΘ: Δημοσιεύτηκε ο νόμος για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 142 τ.  Α΄3-8-2018) ο νόμος 4559/2018 με θέμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α 142 /03.08.2018 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *