ΥΠΠΕΘ: Από 8/1/2019 δεν λαμβάνονται υπόψη οι απουσίες λόγω εποχικής γρίπης

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την με αρ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, σας γνωρίζουμε ότι ως έναρξη εφαρμογής της ορίζεται ο μήνας Ιανουάριος. Με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της, κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την διευκρινιστική εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *