ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολ. έτους 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί:

1) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης από 20/4/2018 έως και 30/4/2018.

«Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019»

2.α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων,

. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

2.β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων,

3. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

4. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης

5. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

7. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2018-19, να υποβάλουν αίτηση από 20/04/2018 μέχρι και 30/04/2018.

 

«Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.» 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *