ΥΠΠΕΘ: Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και αποστολή σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δύο αποφάσεις με θέμα:

  1. Ανατύπωση των βιβλίων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2019-2020 και,
  2. Αποστολή βιβλίων σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2019-2020 υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μ. Τζούφη.

Πατήστε εδώ για να τα βιβλία των οποίων εγκρίθηκε η ανατύπωση

Πατήστε εδώ για να δείτε εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες μπορούν να παραγγείλουν εκπαιδευτικό υλικό για το σχ. έτος 2019-2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *