Υπουργείο Παιδείας: Υποτροφίες Ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες. Έως 14/6 η υποβολή των αιτήσεων

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it/
*Προσοχή η σωστή διεύθυνση είναι η αναγραφόμενη και όχι η www.studyinitaly.esteri.it που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024 , και ώρα 14:00 (τοπική Ιταλίας).
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *