Υποτροφίες της Αυστριακής Κυβέρνησης

Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην αυστριακή βάση δεδομένων, https://grants.at , σε γερμανική και αγγλική γλώσσα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *