Υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT)

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πεκίνου (Beijing Institute of Technology – BIT) ανακοινώνει την πρόταση του Κινεζικού Συμβουλίου Υποτροφιών (China Scholarship Council) να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε φοιτητές ελληνικών Πανεπιστημίων, για σπουδές επιπέδου Master (διετούς διάρκειας) ή Phd (τετραετούς διάρκειας) στα γνωστικά πεδία που αναφέρονται στη συνημμένη επιστολή. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα, τη διαμονή, πλήρη ιατρική ασφάλεια και ένα μηνιαίο επίδομα (3.000 CNY για Master και 3.500 για Phd). Δεν καλύπτονται τα έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων. Γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων δύναται να είναι η αγγλική, με την επισήμανση ότι όλα τα προγράμματα μπορεί να διδάσκονται στην κινεζική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα και να διεξάγονται στην αγγλική για τους φοιτητές Phd. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα εγγραφής (Registration Form) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στο master_phd@bit.edu.cn

Beijing Institute of Technology 2018 σε μορφή pdf

Επιστολή του ΒΙΤ σε μορφή pdf

Registration Form, BIT σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *