Υποτροφίες Ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές. Έως 9 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για την ολοκλήρωση προγραμμάτων
σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it/ και η προθεσμία
κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 9η Ιουνίου 2023 , ώρα Ελλάδος 15:00
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στα
επισυναπτόμενα έγγραφα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *