Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2018-19

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει τα ετήσια Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

Υποτροφίες Εξωτερικού (Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά)

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ KΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ*
με σκοπό την απόκτηση τίτλων επιπέδου master ή αυτοτελών MPhil/MRes ή άλλων ισότιμων.
Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ *
με σκοπό την απόκτηση τίτλων επιπέδου PhD ή ενιαίου κύκλου σπουδών MPhil/PhD ή άλλου
ισότιμου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης συμμετοχής 

Υποτροφίες Εσωτερικού (Διδακτορικά)

Θα χορηγηθούν συνολικά 35 υποτροφίες για σπουδές που οδηγούν σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
στα ακόλουθα γνωστικά πεδία & ειδικότητες:
 Καβαφικές Σπουδές
 Ειδική Αγωγή & Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
 Οικονομικές Επιστήμες
 Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
 Πολιτικοί Μηχανικοί
 Τοπογράφοι Μηχανικοί / Γεωγραφία /
Γεωδαισία
 Βιομηχανικός Σχεδιασμός
 Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 Ναυπηγική / Αεροναυπηγική / Αεροναυτική
 Φυσικές Επιστήμες
 Γεωλογία / Μεταλλευτική / Μεταλλουργία
 Επιστήμες Περιβάλλοντος
 Γεωπονικές Σπουδές
 Χημικοί Μηχανικοί
 Επιστήμες Ενέργειας
 Χημεία
 Φαρμακευτική
 Βιολογία
 Βιοτεχνολογία
 Ιατρική (Κλινικοεργαστηριακά, Παθολογία,
Χειρουργική)
 Μαθηματικές Επιστήμες
 Πληροφορική
 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί / Τηλεπικοινωνίες

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πρόγραμμα υποτροφιών εσωτερικού 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης 

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *