Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), της BETA CAE Systems International AG και της BETA CAE Systems A.E.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), της BETA CAE Systems International AG και της BETA CAE Systems A.E. υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη, στις 25/11/2022.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Δ.Ε., Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη, την εταιρία BETA CAE Systems International AG εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Παναγιώτης Κουβράκης, ενώ η εταιρία BETA CAE Systems A.E εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Αναστάσιο Κοτζιαγκιαουρίδη.

Το περιεχόμενο και η υλοποίηση δράσεων του Μνημονίου Συνεργασίας έχουν συζητηθεί διεξοδικά σε επανειλημμένες συναντήσεις της Διοίκησης της BETA CAE Systems International AG, της BETA CAE Systems ΑΕ και των Καθηγητών της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) του Ε.Α.Π.

Σημειώνεται πως η BETA CAE Systems αποτελεί καινοτόμο εταιρία, που εισάγει στην παγκόσμια αγορά πρωτοποριακά εργαλεία υπολογισμού και προσομοίωσης, αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνολογία αιχμής, ενώ το πάθος για τις υπολογιστικές μεθόδους, η προσήλωση στην τελειότητα και η αφοσίωση στους πελάτες/συνεργάτες της αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας της.

Μέσω του Μνημονίου τα συμβαλλόμενα μέρη πρόκειται να προωθήσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους ενδεικτικά σε τομείς, όπως η υποστήριξη προπτυχιακών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών με επιλογή κοινής θεματολογίας στις εγκαταστάσεις της BETA CAE Systems AE ή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) του ΕΑΠ, την εκπαίδευση εργαζομένων της BETA CAE ή φοιτητών σε ομάδες ή και ατομικά σε χώρους είτε της BETA CAE Systems AE, είτε της Σ.Θ.Ε.Τ., την παροχή αδειών χρήσης του λογισμικού της BETA CAE Systems International AG στην Σ.Θ.Ε.Τ. και τη διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ.

Είναι η πρώτη φορά που το Ε.Α.Π. προχώρησε σε Μνημόνιο Συνεργασίας με μια τεχνολογικά σημαντική με διεθνή απήχηση εταιρία, προϊόν της συνεργασίας των Καθηγητών της Σ.Θ.Ε.Τ. κ.κ. Γ. Χατζηγεωργίου, Β. Βερύκιου και του τότε Κοσμήτορα Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη. Το Μνημόνιο επεκτείνει τις αμοιβαίες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις και σε κάθε εργαστήριο του Ε.Α.Π.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *