ΥΠΑΙΘ: Ψηφιακοί τίτλοι σπουδών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η έκδοση απολυτήριων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών, καθώς και εγγράφων που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ) καθώς και η ψηφιοποίηση, ανάρτηση και απόθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την τροπολογία

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *