ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες του κρατικού Πανεπιστημίου Ερεβάν της Αρμενίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Απο 20 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει πρόγραμμα υποτροφιών τις οποίες χορηγεί το Κρατικό
Πανεπιστήμιο του Ερεβάν (Yerevan State University) σε ξένους φοιτητές, αγγλόφωνων
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι
υποτροφίες καλύπτουν είτε ολόκληρο, είτε μέρος (έως το 60%) του κόστους των διδάκτρων
καθώς και τη διαμονή στις εστίες του Πανεπιστημίου.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foreignstudent@ysu.am το χρονικό
διάστημα 20 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες
πέραν αυτών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *