ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλικής γλώσσας. Μέχρι 20/5 η αποστολή αιτήσεων

Το σχετικό έγγραφο για τις Υποτροφίες Βελγίου 

Formulaire de candidature 

1. ULB 2022 

2. UCL 2022

3. ULG 2022

4. UMONS. 2022

Ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα WallonieBruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα:

  1. Υποτροφίες με σκοπό την τελειοποίηση της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών ( 15 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2022)
  2. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain ( 25 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2022)
  3. Υποτροφίες για καθηγητές ή μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης ( 01 έως 12 Αυγούστου 2022)
  4. Υποτροφίες που αφορούν εξειδίκευση στην ορολογία του τομέα των Διεθνών Σχέσεων για διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων το αντικείμενο εργασίας σχετίζεται με το θέμα στο Πανεπιστήμιο της Mons ( 04 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2022
    Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
    Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 στην ακόλουθη διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας:
    foitmer.yp@minedu.gov.gr

Το σχετικό έγγραφο για τις Υποτροφίες Βελγίου 

Formulaire de candidature 

1. ULB 2022 

2. UCL 2022

3. ULG 2022

4. UMONS. 2022

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *