ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Μεξικού έτους 2023. Μέχρι 21 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων

Από το Υπουργείο Παιδεία ανακοινώθηκε ότι η Κυβέρνηση του Μεξικού χορηγεί υποτροφίες σε
πολίτες άλλων κρατών.
Πληροφορίες για τους όρους χορήγησης των υποτροφιών δίνονται στον σύνδεσμο
http://bit.ly/1rN8aOO
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://sigca.sre.gob.mx/login και η
προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 21η Ιουλίου 2023 και 3:00 μ.μ. ώρα Μεξικού.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι 11 Αυγούστου 2023 το αργότερο.

Πατήστε  ΕΔΩ  για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *