ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ για Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2021- 2022

Η κυβέρνηση του Ισραήλ χορηγεί υποτροφίες σε
Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες
αφορούν σε:

  • 2 υποτροφίες για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (διάρκειας 1 μήνα)
  • Και πιθανότατα (εφόσον το επιτρέψει ο προϋπολογισμός) 1-2 υποτροφίες για έρευνα /
    μεταπτυχιακό / διδακτορικό / μεταδιδακτορικό (διάρκειας 8 μηνών)
    Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και την υποβολή των αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

Scholarships of Israel 

Application 

Instructions for completing the application forms 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *