ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2021/22

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κλάδων,
υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές, νέους επιστήμονες και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας

Πληροφορίες για τις υποτροφίες εδώ


Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις: www.funding-guide.de

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *