ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες στη Σλοβακία. Έως 30/4 η υποβολή αιτήσεων

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που αφορά σε φοίτηση, έρευνα, διδασκαλία καθώς και σε εργαζόμενους σε καλλιτεχνικούς τομείς.
Περαιτέρω πληροφορίες (στην αγγλική, σλοβακική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα), καθώς και αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.scholarships.sk.
Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
α) nsp-foreign2@saia.sk ( Μ.Silvia Lipovska για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες), και
β) nsp-foreign@saia.sk (Μ. Odrej Aradsky για καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και για εργαζόμενους στον καλλιτεχνικό τομέα)
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2023.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *