ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες Ελληνικής Κυβέρνησης σε υπηκόους Σλοβενίας, Σλοβακίας και Κροατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και για θερινό σεμινάριο Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού 2023

Έγγραφο για την προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε αλλοδαπούς υπηκόους, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή ερευνητική εργασία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καθώς και θερινό σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για το θέρος 2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *