ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία. Μέχρι 14/10 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές .
Για τη χώρα μας προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.
Πληροφορίες και αιτήσεις στον ακόλουθο σύνδεσμο :
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-ofcooperation-for-20222023/
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τα οποία αναγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο – αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας το αργότερο ως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *