ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και για ισλαμικές σπουδές στην Αίγυπτο

Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές. .
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

1. Συνημμένο 

2. Συνημμένο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *