ΥΠΑΙΘ: Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα κα Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2022/23. Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε

Αποφάσεις τόσο για την διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε, όσο και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα κα Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2022/23 εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ.

Διακοπή διετούς θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα κα Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2022/23

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *