ΥΠΑΙΘ: Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου- Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, σχολ. έτους 2021-22, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό σχολείο όπως κυρώθηκε με την αριθμ. 167784/ε1/22-12-21 (ΑΔΑ: ΩΔΛΓ46ΜΤΛΗ-7ΨΨ) Υ.Α. 

H απόφαση σε μορφή pdf 

1.Κινηματογράφος 

2. Κίνηση χορός (κατεύθυνση κινηματογράφου)

3. Κίνηση χορός (κατεύθυνση χορού)

4. Κλασσικός χορός 

5. Σύγχρονος χορός 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *