ΥΠΑΙΘ: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκύκλιο με θέμα: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning
(www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή
πλατφόρμα που παρέχει εύρος δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων
σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ.
Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος eLearning
Programme. Σταδιακά, από το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη Δια Βίου Μάθηση και,
εν συνεχεία, αποτέλεσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius για τα σχολεία. Το eTwinning,
από το 2014, ενισχύεται διαρκώς ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και πλέον κατέχει
κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πεδίο της σχολικής
εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα του eTwinning σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν περισσότεροι από 820.000
εκπαιδευτικοί πάνω από 209.000 σχολικές μονάδες και έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 108.000
συνεργατικά έργα έως σήμερα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι
από 29.000 εκπαιδευτικοί από περίπου 9.100 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα περίπου 17.100 συνεργατικά έργα.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην
πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net) και ακολουθούν τα βήματα που περιγράφονται στον
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm. Ο/Η εκπαιδευτικός, μέσω της
πλατφόρμας του eTwinning μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για συνεργασία και τις θεματικές που τον
ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από τις χώρες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.
Συνεργαζόμενες χώρες
Στο eTwinning συμμετέχουν οι ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,
Kροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Φινλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία.
Tο eΤwinning plus ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και είναι μία μερική επέκταση του eTwinning σε
γειτονικές χώρες. Η πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2004 και έχει στόχο την εμβάθυνση
των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. Συγκεκριμένα, το
eTwinning Plus αφορά στις εξής χώρες: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας,
Ιορδανία, Ουκρανία, Λίβανο και Τυνησία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *