ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων. Ανανεώσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2022-23

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση
διοικητικού έργου σε Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *