ΥΠΑΙΘ: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Απόφαση με θέμα: Δ’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα
σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *