ΥΠΑΙΘ: Συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Συγκρότηση Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Συγκρότηση Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Συγκρότηση Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Συγκρότηση Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Συγκρότηση ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *