ΥΠΑΙΘ: Στις 12/3/2022 η Α΄ φάση των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου

Εγκρίθηκαν από το ΥΠΑΙΘ:
 Ο 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων της χώρας,
 Ο 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022. Ο διαγωνισμός αφορά τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων της χώρας και διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος, σε δύο φάσεις, ως εξής:
Η α΄ φάση θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια τρεις (03) ώρες για τους/τις μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου και δύο (02) ώρες για τους/τις μαθητές/τριες Γυμνασίου και θα διενεργηθεί μέσω πλατφόρμας στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα συνδεθούν με την χρήση προσωπικών κωδικών. Τα θέματα της πρώτης φάσης θα είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου και το αποτέλεσμα θα εξάγεται άμεσα. Οι πρώτοι/ες μαθητές/τριες από κάθε τάξη, οι οποίοι/ες θα συγκεντρώσουν συγκεκριμένο βαθμολογικό όριο, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, θα προκριθούν στην δεύτερη και τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης σε εξεταστικά κέντρα
όλης της χώρας.
o Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Ε.Ε.Φ. μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο http://www.eef.gr .
Η β΄ φάση θα διενεργηθεί το Σάββατο 16 Απριλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *